Strona główna

Urząd Skarbowy przypomina , że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r.

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, Stowarzyszenie OCP umożliwia  Klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystanie z następujących rozwiązań:
a. zawieszenie spłaty rat kapitałowych (dodatkowa karencja): do 6 miesięcy,
b. zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych (tzw. wakacje kredytowe): do 4 miesięcy.

Informujemy, że dnia 22 czerwca 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości podpisał z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu Umowę Pośrednika Finansowego I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Obrotowa.  Na mocy podpisanej umowy Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  udostępnił Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Limit Instrumentu Finansowego w wysokości 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na udzielanie Jednostkowych Pożyczek Ostatecznym Odbiorcom.

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, Stowarzyszenie OCP umożliwia  Klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystanie z następujących rozwiązań:

Departament Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informuje  o możliwościach eksportowych produktów rolno-spożywczych do Singapuru. Zagraniczne Biuro Handlowe w Singapurze zaprasza do kontaktu producentów mrożonych warzyw, mrożonych ryb & owoców morza oraz warzyw puszkowanych . Firmy muszą kumulatywnie spełniać poniższe wymagania:

W związku z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zdecydowało się na obsługę interesantów/klientów w formie informacji telefonicznej. W celu złożenia wniosku o pożyczkę, podań i innych dokumentów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail. Zmiany wchodzą w życie od poniedziałku, 16 marca 2020 roku i będą obowiązywać do odwołania.

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie pt: „Podatek od towarów i usług oraz Podatek dochodowy od osób prawnych, zmiany w 2019 roku oraz w 2020 roku”które odbędzie się 12 listopada 2019 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie uprzejmie informuje, iż w dniach 18 października 2019 r. (piątek) o godzinie 12:00 oraz 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie zostanie przeprowadzone bezpłatne i otwarte szkolenie w sprawie wprowadzonych zmian w zakresie stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment ) oraz wybrane zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT).

Strony