Jesteś tutaj

CI

Centrum Informacji to jednostka działająca w strukturze Stowarzyszenia OCP. Działalność CI ma na celu łagodzenie problemów związanych z bezrobociem, a także poprzez stosowanie nowych technologii informatycznych pozwala na szybszy przepływ informacji istotnych dla poprawy konkurencyjności gmin oraz lokalnych przedsiębiorców.