Jesteś tutaj

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) to jednostka działająca w strukturze Stowarzyszenia OCP. Głównym celem funduszu jest zaspakajanie potrzeb społeczeństwa Ostrzeszowa i regionu w zakresie rozwoju gospodarki i przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenie jego skutków. Fundusz promuje małe przedsiębiorstwa i ich przedsięwzięcia gospodarcze. Jednym z głównych zadań Funduszu jest system udzielania pożyczek na działalność gospodarczą. FRP udziela obecnie pożyczek korzystając ze środków pięć różnych programów:

  1. Fundusz Pożyczkowy TOR
  2. Fundusz Pożyczkowy PARP
  3. Pogotowie ratunkowe

Szczegółowych informacji o udzielanych pożyczkach oraz wzory wniosków na poszczególne linie wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w biurze Stowarzyszenia "OCP" pokój nr 21.

Kontakt:
Joanna Lizakowska-Krawczyk, tel. 62 730-17-32
Renata Kosmala, tel. 62 730-17-35