Jesteś tutaj

Wielkopolski Fundusz Rozwoju

POŻYCZKA OBROTOWA

„Pośrednik Finansowy świadczy usługę pośrednictwa finansowego w zakresie udzielaniapożyczek dla [MŚP/ mikro- i małych przedsiębiorstw] z województwa wielkopolskiego ze środków udostępnionych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., które zostały powierzone WFR na podstawie Umowy Powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim”.