Strona główna

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Leonarda Bargendy Członka Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie,  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Konferencja  odbędzie się 10 listopada w godzinach 10:00 - 12:00, na platformie ZOOM.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie,  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Konferencja  odbędzie się 29 października  w godzinach 10:00 - 12:30, na platformie ZOOM.

Od 24 września przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, mogą składać wnioski o wsparcie, za pomocą instrumentów przygotowanych w ustawie dot. Polityki Nowej Szansy. Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że można składać Wnioski o pożyczkę obrotową. Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach.

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie – działająca w ostatnim czasie 3 razy w tygodniu – została wstrzymana do odwołania. Od tego tygodnia klienci mogą korzystać wyłącznie z form zdalnego kontaktu z urzędem. Numery uruchomionych telefonów oraz adres e-mail można znaleźć na www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Dla osób, które chciałyby złożyć pisma lub deklaracje w formie papierowej (bez potwierdzenia wpływu), przed wejściem do urzędu wystawiona została urna na dokumenty.

Masz plan na rozwój swojej firmy jednak brakuje środków na ten cel? Stwórz szansę na realizację swoich planów! Skorzystaj z bezzwrotnych dotacji!
 W najbliższym czasie na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czeka kilkanaście konkursów dotacyjnych na terenie całego kraju.
Między innymi:
KONKURS REGIONALNY - PRZYKŁAD:
TEMAT: Wsparcie przedsiębiorczości
ZASIĘG:
- województwo wielkopolskie
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- mikro, małe i średnie firmy
NA CO:

Informujemy, że ruszyła nowa strona internetowa, na której znajdą Państwo  informacje o pożyczkach płynnościowych, poręczeniach, a już wkrótce o dotacjach na kapitał obrotowy. To oferta aktualnie dostępnych produktów finansowych, skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Wielkopolski dotkniętych skutkami epidemii COVID19.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami www.wsparcie.wielkopolskie.pl.

Urząd Skarbowy przypomina , że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Strony