Strona główna

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie – działająca w ostatnim czasie 3 razy w tygodniu – została wstrzymana do odwołania. Od tego tygodnia klienci mogą korzystać wyłącznie z form zdalnego kontaktu z urzędem. Numery uruchomionych telefonów oraz adres e-mail można znaleźć na www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Dla osób, które chciałyby złożyć pisma lub deklaracje w formie papierowej (bez potwierdzenia wpływu), przed wejściem do urzędu wystawiona została urna na dokumenty.

Masz plan na rozwój swojej firmy jednak brakuje środków na ten cel? Stwórz szansę na realizację swoich planów! Skorzystaj z bezzwrotnych dotacji!
 W najbliższym czasie na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czeka kilkanaście konkursów dotacyjnych na terenie całego kraju.
Między innymi:
KONKURS REGIONALNY - PRZYKŁAD:
TEMAT: Wsparcie przedsiębiorczości
ZASIĘG:
- województwo wielkopolskie
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- mikro, małe i średnie firmy
NA CO:

Informujemy, że ruszyła nowa strona internetowa, na której znajdą Państwo  informacje o pożyczkach płynnościowych, poręczeniach, a już wkrótce o dotacjach na kapitał obrotowy. To oferta aktualnie dostępnych produktów finansowych, skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Wielkopolski dotkniętych skutkami epidemii COVID19.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami www.wsparcie.wielkopolskie.pl.

Urząd Skarbowy przypomina , że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r.

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, Stowarzyszenie OCP umożliwia  Klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystanie z następujących rozwiązań:
a. zawieszenie spłaty rat kapitałowych (dodatkowa karencja): do 6 miesięcy,
b. zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych (tzw. wakacje kredytowe): do 4 miesięcy.

Informujemy, że dnia 22 czerwca 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości podpisał z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu Umowę Pośrednika Finansowego I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Obrotowa.  Na mocy podpisanej umowy Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  udostępnił Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Limit Instrumentu Finansowego w wysokości 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na udzielanie Jednostkowych Pożyczek Ostatecznym Odbiorcom.

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, Stowarzyszenie OCP umożliwia  Klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystanie z następujących rozwiązań:

Departament Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informuje  o możliwościach eksportowych produktów rolno-spożywczych do Singapuru. Zagraniczne Biuro Handlowe w Singapurze zaprasza do kontaktu producentów mrożonych warzyw, mrożonych ryb & owoców morza oraz warzyw puszkowanych . Firmy muszą kumulatywnie spełniać poniższe wymagania:

Strony