Strona główna

 Informujemy, że, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: Anuga 2019, Kolonia (Niemcy), odbywających się w dniach 5-9 października 2019 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji na temat targów: http://www.anuga.com/.

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie pt: ZMIANY PODATKOWE 2019 które odbędzie się 26 lutego 2019 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kwietnia 2016 r. realizuje międzynarodowy projekt dotyczący wspierania konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację, skupiający się w szczególności na poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu globalizacji gospodarki. Informacje, dotyczące postępów w realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego projektu unijnego COMPETE IN znajdują się w załaczniku.

Zapraszamy administratorów danych osobowych, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej, inspektorów ochrony danych oraz innych osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu: OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH które odbędzie się
18 października 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie pt:
PODATKI VAT I CIT - REGULACJE W 2018 i ZMIANY NA 2019

które odbędzie się 26 października 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjno– szkoleniowym dotyczącym Mechanizmu Podzielonej Płatnościw podatku od towarów i usług („Split Payment”) – istota i zasady stosowania.
Termin spotkania 07 września 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w dniach 17-18 września 2018 roku w Poznaniu i w Pile odbędzie się I Wielkopolski Kongres Gospodarczy. Szczegółowy program oraz rejestracja elektroniczna dostępne są na stronie www.wielkopolskikongres.pl. Dodatkowe informacje: tel. 61 62 66 240 e- mail: info@wielkopolskikongres.pl

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 27 posiada do wynajęcia pomieszczenie do działalności gospodarczej. Więcej informacji pod nr telefonu 62 730 17 31, 62 730 17 33 , kom. 508 355 590 lub w sekretariacie Stowarzyszenia.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Organizator wydarzenia) oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (Partner merytoryczny wydarzenia) serdecznie zapraszaja  do udziału w konferencji dla przedsiębiorców pt. "Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich" dn. 13.06.2018 r. w godz. 10:00 - 14:30 Parku Przemysłowym Łomża przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi Vietbuild HCMC, Ho Chi Minh (Sajgon), Socjalistyczna Republika Wietnamu,  26-30 września  2018 r., wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Rozwój oparty na ICT”.

Strony