Jesteś tutaj

Szkolenie pt. „PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE”

Przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa szkolenie dotyczące kluczowych kwestii Pracowniczych Planów  Kapitałowych (PPK), na które serdecznie zapraszamy pracowników działów kadr i płac, kierowników / dyrektorów i pracodawców oraz osoby usługowo zajmujących się m.in. prowadzeniem spraw pracowniczych.
Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy  o pracowniczych planach kapitałowych. Dla niektórych pracodawców oznacza to utworzenie planu i odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten jest odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony.

Szkolenie pt. „PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE”

odbędzie się w dniu 26.09.2019 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 27, 63-500 Ostrzeszów.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-14.00 (czas może zostać wydłużony w zależności od podjętych dyskusji i pytań podczas szkolenia).
Cena szkolenia: 300,00 zł brutto/ pierwszy uczestnik szkolenia, 280,00 zł brutto/ drugi i kolejny uczestnik szkolenia.
W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wystawiane imiennie dla każdego uczestnika szkolenia.
Szkolenie poprowadzi:
Anna Kaźmierczak – w latach 2005-2017 Dyrektor Departamentu Kadr i Płac w Spółce AUDYTOR SA, obecnie Dyrektor ds. Kontroli i Standaryzacji Procesów w Grupie Impel.
Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę kadrową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.
Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program szkolenia dostępne są na stronie www.socp.info.pl  oraz w biurze Stowarzyszenia OCP.

 

Na zgłoszenia czekamy do 20.09.2019 r.  do godziny 15.00

Zapraszamy !!!!!