Jesteś tutaj

Podpisanie Umowy Pośrednika Finansowego I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Obrotowa

Informujemy, że dnia 22 czerwca 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości podpisał z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu Umowę Pośrednika Finansowego I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Obrotowa.  Na mocy podpisanej umowy Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  udostępnił Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Limit Instrumentu Finansowego w wysokości 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na udzielanie Jednostkowych Pożyczek Ostatecznym Odbiorcom. Limit zostanie powiększony o wkład własny Stowarzyszenia w wysokości 882.352,94 PLN.  Szczegółowy Regulamin Udzielania Jednostkowych Pożyczek oraz Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami  zostanie w najbliższym czasie zamieszczony na naszej stronie www.

Załączniki: