Jesteś tutaj

Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 w ramach JEREMIE2

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, Stowarzyszenie OCP umożliwia  Klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystanie z następujących rozwiązań:
a. zawieszenie spłaty rat kapitałowych (dodatkowa karencja): do 6 miesięcy,
b. zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych (tzw. wakacje kredytowe): do 4 miesięcy.
Szczegółowy REGULAMIN WNIOSKOWANIA O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY W ZWIAZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 DLA JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK ROZWOJOWYCH - JEREMIE 2 dostępne są w załącznikach.