Jesteś tutaj

NOWE DOTACJE DLA FIRM WIOSNA - LATO 2020 r

Masz plan na rozwój swojej firmy jednak brakuje środków na ten cel? Stwórz szansę na realizację swoich planów! Skorzystaj z bezzwrotnych dotacji!
 W najbliższym czasie na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czeka kilkanaście konkursów dotacyjnych na terenie całego kraju.
Między innymi:
KONKURS REGIONALNY - PRZYKŁAD:
TEMAT: Wsparcie przedsiębiorczości
ZASIĘG:
- województwo wielkopolskie
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- mikro, małe i średnie firmy
NA CO:
- projekty zapewniające przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania
- usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.
WIELKOŚĆ DOTACJI:
do 85% kosztów kwalifikowalnych
KONKURS OGÓLNOPOLSKI - PRZYKŁAD:
TEMAT: Łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.
ZASIĘG: cały kraj
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- mikro, małe i średnie firmy
NA CO:
- dostęp do potencjalnego klienta z grona 12 Partnerów biznesowych,
- dostęp do infrastruktury, zasobów i doświadczenia dojrzałego biznesu,
- do 160 000 PLN na rozwój produktu lub usługi,
- wsparcie mentorów operacyjnych i ekspertów technologicznych,
- przyspieszenie rozwoju zespołów biznesowych i technologicznych
WIELKOŚĆ DOTACJI:
- do 100% kosztów kwalifikowalnych