Strona główna

Czy ZUS i NFZ będą wydawać interpretacje podobnie jak urzędy skarbowe?

Czy pracodawca, który nie jest pewien, jak postąpić w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będzie mógł wystąpić do ZUS-u lub NFZ o interpretację prawną i jeśli postąpi zgodnie z otrzymaną interpretacją, nie będzie ponosił żadnych kar i sankcji finansowych? Sejm uchwalił właśnie zmiany w przepisach.

Strony