Strona główna

Informacja o wizytach studyjnych PARP

Rozpoczął się nabór do projektu "Bądź przedsiębiorczy!" Priorytet VIII ”Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG - 10.X.2011

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG - 12.X.2011

Projekt ,, Nowy zawód nową szansą”.

Szanowni Państwo!
Rusza rekrutacja do projektu ,, Nowy zawód nową szansą”.
Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników i pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Szkolenia przeznaczone są dla osób pracujących w Wielkopolsce na podstawie umowy o pracę( także umowy mianowania, wyboru itp.)

Warunkiem uczestnictwa jest oddelegowanie danego pracownika przez Pracodawcę.

ZUS RMUA raz na rok i inne zmiany

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG - 12.X.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na
spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

Termin: 12 października 2011
Miejsce: Warszawa, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, sala 5

Jakie składki od studenta pracującego na zleceniu?

ARiMR – nabór wniosków na bezzwrotne dotacje
ARiMR uruchomiła nabór wniosków o bezzwrotne dotacje do 300.000zł w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013. Składanie wniosków w tym roku potrwa tylko do 7 października. Firmy zatrudniające do 10 pracowników mają szansę na pozyskanie dotacji w wysokości 50% wartości swoich inwestycji. W ramach kosztów można kwalifikować zakupy wszelkich sprzętów, maszyn, urządzeń, budowy, remontów, adaptacji oraz zakupu samochodów (prócz osobowych do 8 miejsc).

Dotacje dla ekologicznych przedsiębiorców

Strony