Strona główna

Z licznych telefonów oraz informacji nadesłanych do redakcji Agror.pl wynika, że rolnicy otrzymują broszurki informacyjne autorstwa Urzędów, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z informacji na „przesyłce" wynika, że są dotacje w 100% kwalifikowane na inwestycje. Po przeczytaniu takiego hasła, odbiorca płaci od 90 nawet do 500 zł. Są to listy, przesyłki za pobraniem.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w wielu gminach, po 10 sierpnia nie będzie możliwe skorzystanie z 90 procentowej bonifikaty .

Uzdrowisko i  miasto Nałęczów położone jest na Wyżynie Lubelskiej w dolinie rzeki Bystrej i jej dopływu Bochotniczanki. Jest to jedno z piękniejszych uzdrowisk polskich stanowiące ważny ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny, wypoczynkowy oraz turystyczny

Nowa platforma wymiany informacji, ofert, doświadczeń i nawiązywania kontaktów przeznaczoną dla producentów warzyw i owoców, nasion, właścicieli gospodarstw rolnych oraz firm i przedsiębiorstw mających produkty z powyższego zakresu tematycznego.

Na portalu e-warzywnictwo.pl możesz:

Wsparcie  na odbudowę

Z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" mogą skorzystać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych

Tylko do 29 sierpnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Promowanie produktów

Komisja Europejska zatwierdziła 26 programów z 13 państwach członkowskich w celu zapewnienia informacji i promowania produktów rolnych w Unii Europejskiej.

 

 

Rozpoczęto nabór wniosków

 

W terminie od 22 lipca do 29 sierpnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

Informacje o naborze:

Termin składania wniosków :  od 22 lipca do 29 sierpnia 2011 r.

Przetargi

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów informuje o trzech przetargach
informację dot. trzech przetargów, otrzymaną z Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji w Ambasadzie RP w Zagrzebiu, którą przesyłamy z prośbą o
rozpowszechnienie wśród potencjalnie zainteresowanych podmiotów.
Wydział Promocji Handlu i  Inwestycji w Ambasadzie RP w Zagrzebiu  informuje o przetargach dotyczących:

1. Surowców i materiałów budowlanych

2. Dostawy narzędzi mechanicznych

Szkolenia dla firm

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych z Unii Europejskiej

INWESTYCJA W KADRY III - to szkolenia skierowane do właścicieli  i pracowników mikro, małych i średnich firm z całej Polski, dofinansowane nawet w 80% ze środków Unii Europejskiej.

14-15-16.09.2011 - KRAKÓW – System ocen pracowniczych i organizacja projektów szkoleniowych

 

Targi Jesienne w Chorwacji

 

 

 

28 Międzynarodowe Targi Jesienne - Targi Północnoadriatyckie

(S j e v e r n o j a d r a n s k i    s a j a m)

3 – 6 listopada 2011 r., Rijeka, Chorwacja

 

 

W dniach 3-6 listopada 2011 roku odbędą się w Hali Sportowej „Dvorana Mladost“ w Rijece 28 Międzynarodowe Targi Jesienne - Targi Północnoadriatyckie.

Strony