Jesteś tutaj

Zapraszamy młode firmy

Zapraszamy młode firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata
do udziału w projekcie:

„AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) – NOWĄ USŁUGĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZONĄ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU”           

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowanego w konsorcjum instytucji:  Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach, Kielecki Park Technologiczny.

Usługa Audytu Marketingowego Młodej Firmy (AMMF) polegać będzie na przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu skoncentrowanego na podejmowanych w firmie działaniach marketingowych.

Audyt dotyczyć będzie przede wszystkim oceny działań marketingowych zgodnie z koncepcją 4P (produkt, cena dystrybucja, promocja) lub 7P (produkt, cena dystrybucja, promocja, ludzie, proces ,świadectwo materialne) oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług.

Przygotowane przez ekspertów i konsultantów raporty zwierać będą rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań pro-rozwojowych i innowacyjnych, a także posłużą do zbudowania strategii marketingowej dla firmy. Rezultatem projektu będą wdrożone w przedsiębiorstwach innowacje zaproponowane w raportach z AMMF.

Konsorcjum Projektu wierzy, że skorzystanie z Audytu Marketingowego Młodej Firmy będzie dla przedsiębiorców szansą na poprawę w zauważalny sposób ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim.

 

Projekt zakłada, że w okresie jego realizacji (01.03.2011 r. do 30.06.2013 r.)  120 przedsiębiorców bezpłatnie skorzysta z usługi Audytu Marketingowego Młodej Firmy. W tym okresie firmy, które skorzystają z AMMF otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Termin wykonywania pierwszych Audytów planowany jest na lipiec 2011 r.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń

Jakie firmy mogą bezpłatnie skorzystać z usługi?

Ø działające na rynku nie dłużej niż 3 lata

Ø mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polski

Ø spełniające wymogi dotyczące korzystania z pomocy de minimis

 

W celu zgłoszenia się do projektu należy:

- zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny na stronie projektu: www.ammf.pl)

- wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia (formularz w załączeniu)

- dołączyć kopię dokumentu rejestracyjnego firmy potwierdzoną za zgodność z oryginałem

- w/w dokumenty przesłać lub dostarczyć do biura Realizatora Projektu

 

Na adres:

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

 

Wszelkie informacje na temat projektu uzyskają Państwo pod numerami telefonu:

Sylwia Rudek-Matuszczak  Tel.: 32 33 93 119, 535 471 737

Grażyna Przychodaj Tel. : 32 33 93 123

e-mail: ammf@arl.pl