Jesteś tutaj

Informator dla przedsiębiorcy

Kiedy pracodawca ma prawo do odwołania z urlopu wypoczynkowego?

Kodeks pracy nie wyznacza wprost sytuacji, które uprawniają pracodawcę do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Daje mu jednak takie prawo, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z udzielaniem, urlopów wypoczynkowych pracownikom. Zgodnie z art. 161 na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu już w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Czas pracy niepełnosprawnych - wracają stare zasady

Przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych będą znów przewidywać, że dana osoba, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, może pracować nie więcej niż 7 godzin w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Obecnie norma czasu pracy dla niepełnosprawnych to 8 i 40 godzin (odpowiednio na dobę oraz tygodniowo). Po wejściu w życie nowelizacji, do czego dojdzie w lipcu, będzie to natomiast 7 i 35 godzin. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r.

OFERTA SZKOLENIOWA

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się  do Państwa z propozycją zorganizowania  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Szkolenie adresowane jest do rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkoli i żłobków oraz wszystkich osób sprawujących opiekę nad dziećmi i niemowlętami.

Zakres tematyczny szkolenia:

Zapytanie ofertowe - wyniki

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, została wybrana oferta firmy TAB-MED Tadeusz Szłapik, Siedlików 68 C, 63-500 Ostrzeszów.

 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji przebudowy strony www Stowarzyszenia OCP, została wybrana oferta Pana Artura Obalskiego, zam. Ul. Harcerska 6, 63-500 Ostrzeszów.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z zapytaniami ofertowymi, dotyczącym :

realizacji szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ,

przebudowy strony www Stowarzyszenia OCP.

Szczegółowa treść zapytań ofertowych znajduje się w załącznikach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert.

Konferencja "Prawo w biznesie",

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako współorganizator w załączeniu przesyła zaproszenie na konferencję o tematyce prawno-biznesowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pt. "Prawo w biznesie", które odbędzie się 14 marca 2014 roku. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy

p.s. Szczegóły w załączniku.

Bon na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Bon na innowacje.
 
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest
przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi, która bezpośrednio
dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy (szczegółowe zasady

Strony