Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do realizacji programów z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na :
• program aktywizacji zawodowej pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi współfinansowany z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników „Powrót na rynek pracy”.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)
ogłasza konkurs otwarty
o nr POKL/2.1.2/2011/S
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

Nawet tysiąc przedsiębiorców może do jesieni skorzystać z pilotażowej usługi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polegającej na doradztwie dotyczącym rozwoju firmy. Usługa będzie płatna, ale przedsiębiorca poniesie 5 proc. kosztów, resztę dołoży UE.
Jak poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, pilotażowy program "Asysta" potrwa do jesieni 2011r. Zapewniła, że jeżeli usługa będzie się cieszyła zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, to zostanie wprowadzona na stałe.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o złożeniu przez ministra rolnictwa projektu zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Nowe przepisy mają umożliwić zwolnienie od opłat hodowlanych większej liczbie rolników korzystających z odstępstwa rolnego.
Odstępstwo rolne to przywilej rolników, umożliwiający im wysianie nasion odmian chronionych, pochodzących z własnego rozmnożenia (tj. zebranych z własnego gospodarstwa). Korzystający z przywileju rolnik zobowiązany jest uiścić połowę opłaty licencyjnej na rzecz hodowcy.

Niewykluczone, że już w lipcu 2011r. będzie można składać wnioski o wsparcie przy tworzeniu rynków sprzedaży bezpośredniej.
Minister rolnictwa Marek Sawicki jest przekonany że wiosną przyszłego roku rolnicy będą mogli na takich targowiskach sprzedawać już swoje produkty
Projekt rozporządzenia o rynkach sprzedaży bezpośredniej miał zostać skierowany do uzgodnień międzyresortowych jeszcze na początku maja. - Chcemy, by proces jego przyjmowania zamknąć w połowie czerwca. Być może jeszcze w lipcu samorządy mogłyby ogłosić nabór wniosków - ocenia Marek Sawicki.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obszarach wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Zmiany umożliwią ministrowi rolnictwa bardziej elastyczny podział unijnych pieniędzy.

Największe szanse na otrzymanie dotacji na firmę w 2010 roku będą miały osoby tracące zatrudnienie i kobiety wracające na rynek pracy. Ponad 460 mln zł przeznaczą w 2010 roku województwa na wypłatę unijnych dotacji na biznes. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grupami, które będą traktowane preferencyjnie przez firmy pośredniczące w wypłacaniu unijnych grantów, będą w 2010 roku:

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Z dniem 31 grudnia br. upływa okres stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Tym samym kończy się dwuletni okres przejściowytrwający od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tj.: od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w trakcie którego stosowano w obrocie gospodarczym obydwie klasyfikacje, czyli PKD 2004 i PKD 2007.

Zmiana umowy z Danią ws. unikania podwójnego opodatkowania - w grudniu 2009r. został podpisany w Warszawie protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Strony