Strona główna

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wyniesie 1.500 zł, oznacza to jego wzrost o 8,2%
Minimalne wynagrodzenie jest to najmniejsze możliwe wynagrodzenie jakie może osiągnąć pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu miesiąca.
Wynagrodzenie minimalne ustalane jest corocznie w ramach Komisji Trójstronnej. Jego wysokość ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

KRUS: Wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
Od 9 września 2011 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy procent tego uszczerbku – to wynik zmian w rozporządzeniu ministra rolnictwa.
Wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynoszą:

Zaproszenie na spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu
5.4.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej? w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Termin: 19 września 2011

Miejsce: Warszawa, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, sala 5

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

PARP zaprasza na spotkania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na
spotkania organizowane w ramach działania „Innowacje w
Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Udział w
spotkaniach jest bezpłatny. Najbliższy cykl spotkań odbędzie się
między 14 a 23 września w trzech miastach: Szczecinie, Wrocławiu i
Katowicach.

Więcej informacji:
http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86445.asp

Obowiązek wystawiania pracownikom zaświadczenia ZUS Rp-7

Zapraszamy młode firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata
do udziału w projekcie:

„AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) – NOWĄ USŁUGĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZONĄ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU”           

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowanego w konsorcjum instytucji:  Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach, Kielecki Park Technologiczny.

Ruszyła V edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Na Laureatów
konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski
czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł.
Fragmenty nagrodzonych prac będą opublikowane w e-book’u „Teraz
Polska Promocja, tom III”.

 

Plan szkoleń na 2011 rok znajduje się w załączniku.

Codziennie na swoją skrzynkę e-mailową możesz otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz propozycje szkoleń organizowanych przez PUP Ostrzeszów. Wystarczy, że dopiszesz swój adres e-mail do newslettera.

ZAPRASZAMY !!!

 

Coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do pracy za granicę do krajów Unii

Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poszukując odpowiedniego

zatrudnienia korzystają one nie tylko z ofert biur pracy, agencji zatrudnienia, ale też

poszukują pracodawcy „na własną rękę” wykorzystując prywatne kontakty, czy też

wyszukując ogłoszenia w prasie lub Internecie .

Pragniemy zwrócić uwagę, że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją

starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań, czy wręcz

kłopotów.

Strony