Strona główna

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG - 12.X.2011

Projekt ,, Nowy zawód nową szansą”.

Szanowni Państwo!
Rusza rekrutacja do projektu ,, Nowy zawód nową szansą”.
Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników i pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Szkolenia przeznaczone są dla osób pracujących w Wielkopolsce na podstawie umowy o pracę( także umowy mianowania, wyboru itp.)

Warunkiem uczestnictwa jest oddelegowanie danego pracownika przez Pracodawcę.

ZUS RMUA raz na rok i inne zmiany

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG - 12.X.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na
spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

Termin: 12 października 2011
Miejsce: Warszawa, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, sala 5

Jakie składki od studenta pracującego na zleceniu?

ARiMR – nabór wniosków na bezzwrotne dotacje
ARiMR uruchomiła nabór wniosków o bezzwrotne dotacje do 300.000zł w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013. Składanie wniosków w tym roku potrwa tylko do 7 października. Firmy zatrudniające do 10 pracowników mają szansę na pozyskanie dotacji w wysokości 50% wartości swoich inwestycji. W ramach kosztów można kwalifikować zakupy wszelkich sprzętów, maszyn, urządzeń, budowy, remontów, adaptacji oraz zakupu samochodów (prócz osobowych do 8 miejsc).

Dotacje dla ekologicznych przedsiębiorców

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wyniesie 1.500 zł, oznacza to jego wzrost o 8,2%
Minimalne wynagrodzenie jest to najmniejsze możliwe wynagrodzenie jakie może osiągnąć pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu miesiąca.
Wynagrodzenie minimalne ustalane jest corocznie w ramach Komisji Trójstronnej. Jego wysokość ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

KRUS: Wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
Od 9 września 2011 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy procent tego uszczerbku – to wynik zmian w rozporządzeniu ministra rolnictwa.
Wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynoszą:

Zaproszenie na spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu
5.4.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej? w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Termin: 19 września 2011

Miejsce: Warszawa, Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, sala 5

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

Strony