Jesteś tutaj

Rozpoczął się nabór do projektu "Bądź przedsiębiorczy!"

Rozpoczął się nabór do projektu "Bądź przedsiębiorczy!" Priorytet VIII ”Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 01.04.2013 rozpoczęła się realizacja   projektu"Bądź przedsiębiorczy!", realizowanegoprzez OEG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w partnerstwie z Fundacją PATRIA, w ramach Priorytetu VIII ”Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników iprzedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O projekcie

Celem projektu „Bądź przedsiębiorczy!” jest aktywizacja zawodowa 40 osób, w tym 26 kobiet i 14 mężczyzn będących osobami bezrobotnymi, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt zakłada, że spośród 40 osób uczestniczących w Projekcie 16 kobiet i 8 mężczyzn podejmie samozatrudnienie, a 10 kobiet i 6 mężczyzn zdobędzie kompetencje niezbędne w zawodzie specjalisty do spraw sprzedaży.

Uczestnicy Projektu uzyskają niezbędną wiedzę do założenia i prowadzenia firmy w ramach szkoleń z zakresu sprzedaży, budowania relacji z klientem, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej, pracy z trudnym klientem, zamknięcia sprzedaży, a także zagadnień administracyjno-prawnych, marketingowych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, pisania biznesplanów itp.

Wśród uczestników szkoleń zostaną wybrane 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn), z najlepszym biznesplanem, które otrzymają:

jednorazową pomoc inwestycyjną w kwocie do 40 tys. PLN

wsparcie pomostowe w kwocie 1500 PLN przez pierwsze 6 miesięcy od daty rejestracji działalności na pokrycie opłat niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

doradztwo specjalistyczne dotyczące rozwoju działalności, w postaci cotygodniowego dyżuru doradcy w Biurze Projektu

szkolenia specjalistyczne dotyczące rozwoju działalności w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem uczestników

możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy networkingowej składającej się z uczestników Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe

Osoby, które nie zakwalifikują się do otrzymania jednorazowej pomocy inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego otrzymają pomoc w postaci pośrednictwa pracy i wsparcia psychologicznego. Pośrednictwo pracy obejmie analizę portfolio uczestnika, wyszukiwanie ofert pracy zgodnych z jego profilem, promocję jego oferty w Internecie, skojarzenie z potencjalnym pracodawcą oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Wsparcie psychologiczne będzie miało formę indywidualnych spotkań z psychologiem celem wzmocnienia motywacji uczestnika do działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

Czas trwania projektu: 01.04.2013 r. – 31.01.2015 r.

Szczegółowe informacje o projekcie i procesie rekrutacji dostępne są na
stronie www.badzprzedsiebiorczy.eu  oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w
Poznaniu przy ul. Grottgera 4A/21, tel. 61 224 50 70, fax 61 622 98 27,
rekrutacja@badzprzedsiebiorczy.eu.