Strona główna

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi Vietbuild HCMC, Ho Chi Minh (Sajgon), Socjalistyczna Republika Wietnamu,  26-30 września  2018 r., wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Rozwój oparty na ICT”.

Zapraszamy Przedstawicieli Cechów, przedstawicieli Izb Rzemieślniczych z terenu całego kraju, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przedstawicieli osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP oraz przedstawicieli wszelkich organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców z sektora MSP, na Kongres Założycielski Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej PSG MSP). Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie 26 marca 2018 o godz. 10.00.
Plan szkolenia:
godz. 10.00-11.30 – emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – stan prawny 1 stycznia 2018 r.,
godz. 11.30-12.30 – e-ZLA do płatników składek.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 62 730 17 31, 502 320 405 lub na adres e-mail: sekretariat@socp.info.pl.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców z aplikacji e-mikrofirma, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku o godzinie 13.00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie.

Zapraszamy administratorów danych osobowych, właścicieli i pracowników firm oraz instytucji przetwarzających dane o charakterze danych osobowych na szkolenie pt: Ochrona danych od A do Z po wejściu w życie Rozporządzenia RODO, które odbędzie się 27 lutego 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.

Projekt Fundusz Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej jest realizowany w okresie od 01.11.2017 do 30.10.2020 r. Wartość ogólna projektu wynosi 29 920 000,00 zł, z czego 27 200 000,00 przeznaczone jest bezpośrednio na pożyczki dla Uczestników projektu. Głównym Operatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która odpowiedzialna jest za udzielanie pomocy zwrotnej w ramach projektu. Partnerami w Projekcie jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Policy & Action Group UNICONSULT Sp. z o.o.

*
***
*****
********

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie
pt:
ZMIANY PODATKOWE 2017 które odbędzie się 11 grudnia 2017 roku  w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.

Urząd Skarbowy informuje!

Mikroprzedsiębiorco skorzystaj!

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła współpracę przy promocji kampanii pn. e-składka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przy promocji kampanii dotyczącej obowiązku przesyłania pliku JPK – VAT (Jednolitego Pliku Kontrolnego) z Ministerstwem Finansów. Celem kampanii dotyczącej. e-składki jest poinformowanie przedsiębiorców o zmianie w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r.

Strony