Jesteś tutaj

Szkolenie pt: PODATKI VAT I CIT - REGULACJE W 2018 i ZMIANY NA 2019

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie pt:
PODATKI VAT I CIT - REGULACJE W 2018 i ZMIANY NA 2019

które odbędzie się 26 października 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.
Cena szkolenia: 300,00 zł brutto/ pierwszy uczestnik szkolenia, 280,00 zł brutto/ drugi i kolejny uczestnik szkolenia.
W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wystawiane imiennie dla każdego uczestnika szkolenia.
Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Rzeszutek – właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy zajmująca się na co dzień audytami podatkowymi, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka w zakresie prawa handlowego, wiedza i doświadczenie to wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

Stowarzyszenie OCP nie przewiduje zmiany prowadzącego szkolenie. W razie jakiegokolwiek zdarzenia nastąpi zmiana terminu szkolenia natomiast osoba prowadząca szkolenie pozostanie bez zmian.
Cel szkolenia: przedstawienie zmian w podatku VAT oraz podatku dochodowym, które będą obowiązywać od 2019 roku oraz projekty zmian w ustawach o CIT, PIT i VAT.
Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.
Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program szkolenia dostępne są na stronie www.socp.info.pl  oraz w biurze Stowarzyszenia OCP.
Program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb zgłaszających. W takim przypadku prosimy o wpisanie na formularzu zgłoszeniowym zagadnień jakie wykładowca powinien omówić szczegółowo lub dodatkowo.
Informujemy, że podane przez Państwa dane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przyjętą Polityką Bezpieczeństwa w Stowarzyszeniu OCP. Na stronie internetowej www.socp.info.pl jest dostępna Klauzula Informacyjna RODO określająca cele przetwarzania, podstawę prawną, okres przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane będą przetwarzane.
Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2018 r.  do godziny 15.00