Jesteś tutaj

Zapraszamy na szkolenie pt: „Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej – czwarta część akt osobowych i zmiany w ewidencji czasu pracy”

Zapraszamy osoby odpowiedzialne w jednostkach za zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji pracowniczej, obliczanie wymiaru czasu pracy oraz urlopu, pracowników działów kadr, kierowników / dyrektorów i pracodawców oraz osób usługowo zajmujących się m.in. prowadzeniem spraw pracowniczych na szkolenie pt: „Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej – czwarta część akt osobowych i zmiany w ewidencji czasu pracy” które odbędzie się 15 marca 2019 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-14.00 (czas może zostać wydłużony w zależności od podjętych dyskusji i pytań podczas szkolenia).
Cena szkolenia: 300,00 zł brutto/ pierwszy uczestnik szkolenia, 280,00 zł brutto/ drugi i kolejny uczestnik szkolenia.  W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wystawiane imiennie dla każdego uczestnika szkolenia.
Szkolenie poprowadzi: Anna Kaźmierczak – w latach 2005-2017 Dyrektor Departamentu Kadr i Płac w Spółce AUDYTOR SA, obecnie Dyrektor ds. Kontroli i Standaryzacji Procesów w Grupie Impel.
Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program szkolenia dostępne są na stronie www.socp.info.pl  oraz w biurze Stowarzyszenia OCP.
Program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb zgłaszających. W takim przypadku prosimy o wpisanie na formularzu zgłoszeniowym zagadnień jakie wykładowca powinien omówić szczegółowo lub dodatkowo. Na zgłoszenia czekamy do 5 marca 2019 r.  do godziny 15.00