Jesteś tutaj

Informacja, dotycząca postępów w realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego projektu unijnego COMPETE IN.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kwietnia 2016 r. realizuje międzynarodowy projekt dotyczący wspierania konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację, skupiający się w szczególności na poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu globalizacji gospodarki. Informacje, dotyczące postępów w realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego projektu unijnego COMPETE IN znajdują się w załaczniku.