Jesteś tutaj

Szkolenie z zakresu: OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapraszamy administratorów danych osobowych, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej, inspektorów ochrony danych oraz innych osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu: OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH które odbędzie się
18 października 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.
Cena szkolenia: 300,00 zł brutto/ pierwszy uczestnik szkolenia, 280,00 zł brutto/ drugi i kolejny uczestnik szkolenia.
W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wystawiane imiennie dla każdego uczestnika szkolenia.
Szkolenie poprowadzi:
Michał Matuszewski – auditor i specjalista spółki Brand Trainer w zakresie ochrony danych osobowych. Osoba mająca na swoim koncie setki szkoleń oraz wdrożenia w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych.
Stowarzyszenie OCP nie przewiduje zmiany prowadzącego szkolenie. W razie jakiegokolwiek zdarzenia nastąpi zmiana terminu szkolenia natomiast osoba prowadząca szkolenie pozostanie bez zmian.
Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami, zasadami oraz obowiązkami  w związku ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych po 25 maja 2018 r.
Metoda szkolenia: wykład oraz omówienie zgłaszanych drogą elektroniczną lub w trakcie szkolenia przypadków.
Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program szkolenia dostępne są na stronie www.socp.info.pl  oraz w biurze Stowarzyszenia OCP.
Program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb zgłaszających. W takim przypadku prosimy o wpisanie na formularzu zgłoszeniowym zagadnień jakie wykładowca powinien omówić szczegółowo lub dodatkowo.
Informujemy, że podane przez Państwa dane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przyjętą Polityką Bezpieczeństwa w Stowarzyszeniu OCP. Na stronie internetowej www.socp.info.pl jest dostępna Klauzula Informacyjna RODO określająca cele przetwarzania, podstawę prawną, okres przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane będą przetwarzane.
Na zgłoszenia czekamy do 11 października 2018 r.  do godziny 15.00