Strona główna

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców z aplikacji e-mikrofirma, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku o godzinie 13.00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie.

Zapraszamy administratorów danych osobowych, właścicieli i pracowników firm oraz instytucji przetwarzających dane o charakterze danych osobowych na szkolenie pt: Ochrona danych od A do Z po wejściu w życie Rozporządzenia RODO, które odbędzie się 27 lutego 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.

Projekt Fundusz Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej jest realizowany w okresie od 01.11.2017 do 30.10.2020 r. Wartość ogólna projektu wynosi 29 920 000,00 zł, z czego 27 200 000,00 przeznaczone jest bezpośrednio na pożyczki dla Uczestników projektu. Głównym Operatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która odpowiedzialna jest za udzielanie pomocy zwrotnej w ramach projektu. Partnerami w Projekcie jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Policy & Action Group UNICONSULT Sp. z o.o.

*
***
*****
********

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie
pt:
ZMIANY PODATKOWE 2017 które odbędzie się 11 grudnia 2017 roku  w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.

Urząd Skarbowy informuje!

Mikroprzedsiębiorco skorzystaj!

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła współpracę przy promocji kampanii pn. e-składka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przy promocji kampanii dotyczącej obowiązku przesyłania pliku JPK – VAT (Jednolitego Pliku Kontrolnego) z Ministerstwem Finansów. Celem kampanii dotyczącej. e-składki jest poinformowanie przedsiębiorców o zmianie w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że dnia 27 września 2017 roku w Warszawie Konsorcjum w składzie : Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości - Lider Konsorcjum i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum podpisało Umowę Operacyjną z Menadżerem Funduszu Funduszy - Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Utworzone zostały dwa Instrumenty Finansowe - Mikropożyczka (kwota otrzymanych środków to 2.000.000,00 PLN) oraz Pożyczka Rozwojowa (kwota otrzymanych środków to 4.000.000,00 PLN).

Informujemy, że dnia 18.10.2017 roku  (środa) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców e-składka.
Program szkolenia:

10.00 - 11.00 e- składka nowy wymiar rozliczeń - Przedstawiciel O/ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

11.00 - 12.00 Jednolity plik kontrolny - Przedstawiciel Urzędu Skarbowego

12.00 - 13.00 E- administracja, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w administracji skarbowej - m.in. portal podatkowy, e-PUAP, e- deklaracje - Przedstawiciel Urzędu Skarbowego

Uwaga! Informujemy, że uległ zmianie termin szkolenia "Zmiany w VAT i CIT w 2017 roku dla branży budowlanej". Szkolenie odbędzie się 25.04.2017 roku w budynku Inkubatora Przedsiebiorczości przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie. Na zgłoszenia czekamy do 12.04.2017 roku. Dodatkowe informacje zawarte są w załacznikach. Zapraszamy !!!!!!

Strony