Jesteś tutaj

Konferencja dla przedsiębiorców pt. "Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Organizator wydarzenia) oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (Partner merytoryczny wydarzenia) serdecznie zapraszaja  do udziału w konferencji dla przedsiębiorców pt. "Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich" dn. 13.06.2018 r. w godz. 10:00 - 14:30 Parku Przemysłowym Łomża przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166.
W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK, którzy udzielą kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce.Partnerami wydarzenia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lomza
Formularz rejestracyjny: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-innowacyjna-firma-w-lomzy/
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora: e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl , tel. 22 273 82 14 .