Strona główna

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma ponad 4 mln złotych dla mikro- i małych firm produkcyjnych, które chcą zakupić usługi w jednostkach naukowych. Maksymalna dotacja to 50.000 PLN.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pt. Kierunki rozwoju dla MŚP: Przyjdź - wybierz – działaj, która zostanie zorganizowana przez Polish Business Club w dniu 15 maja w Jachrance. Jest to konferencja dedykowana właścicielom małych i średnich firm. Celem spotkania jest wyznaczenie kierunków rozwoju MŚP na najbliższe lata. Zaproszeni  goście z zagranicy opowiedzą, jakie możliwości rozwoju oferują rynki zagraniczne.

Zapraszamy właścicieli i pracowników firm transportowych i innych firm zatrudniających kierowców, pracowników zatrudnionych w działach kadr i księgowych a także kierowców na szkolenie: pt. „Aktualne przepisy, czas pracy kierowców, obsługa tachografów, noclegi, delegacje, rozliczanie nadgodzin, ewidencja które odbędzie się 24 marca 2015 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów .

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości – Ostrzeszów ul. Przemysłowa 27 posiada do wynajęcia pomieszczenia:
1/ 144 m²
2/ 108 m²
Pomieszczenia znajdują się na I piętrze, dostęp do windy towarowej, wszelkie media.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 62 730 17 31, 62 730 17 33, kom 508 355 590 . Pomieszczenia można obejrzeć w godzinach od 7.00 do 15.00 lub innych ustalonych telefonicznie.

Zapraszamy osoby zatrudnione w działach kadr i księgowych, firm delegujących pracowników za granicę, przedsiębiorców prowadzący działalność poza granicami kraju, właścicieli i pracowników biur rachunkowych na szkolenie:

pt. „Delegowanie pracowników do pracy poza granicę kraju”

W dniu 13.01.2015 roku przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców, pracowników firm, księgowych  pt. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2015”. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rzeszutek: doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka w zakresie prawa handlowego, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W dniu 14.01.2015 roku odbyła się zabawa karnawałowa na Oddziale Opieki Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Organizatorem zabawy była Pani Sandra Krowicką pełniąca usługi wolontariatu w ramach umowy współpracy zawartej przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie.

Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników firm, księgowych na szkolenie:
pt. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2015”
które odbędzie się 13 stycznia 2015 roku
w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:30-16:00.

W dniu 09.11.2014 roku zakończył się bezpłatny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Miasta i Powiatu Ostrzeszowskiego którego celem było przybliżenie idei  ratowania życia ludzkiego oraz odpowiedzialności i poprawnego zachowania się w sytuacji stresogennej jaką jest wypadek.Projekt pod tytułem: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” zorganizowany został w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Organizacja kursu cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Strony