Strona główna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pt. Kierunki rozwoju dla MŚP: Przyjdź - wybierz – działaj, która zostanie zorganizowana przez Polish Business Club w dniu 15 maja w Jachrance. Jest to konferencja dedykowana właścicielom małych i średnich firm. Celem spotkania jest wyznaczenie kierunków rozwoju MŚP na najbliższe lata. Zaproszeni  goście z zagranicy opowiedzą, jakie możliwości rozwoju oferują rynki zagraniczne.

Zapraszamy właścicieli i pracowników firm transportowych i innych firm zatrudniających kierowców, pracowników zatrudnionych w działach kadr i księgowych a także kierowców na szkolenie: pt. „Aktualne przepisy, czas pracy kierowców, obsługa tachografów, noclegi, delegacje, rozliczanie nadgodzin, ewidencja które odbędzie się 24 marca 2015 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów .

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości – Ostrzeszów ul. Przemysłowa 27 posiada do wynajęcia pomieszczenia:
1/ 144 m²
2/ 108 m²
Pomieszczenia znajdują się na I piętrze, dostęp do windy towarowej, wszelkie media.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 62 730 17 31, 62 730 17 33, kom 508 355 590 . Pomieszczenia można obejrzeć w godzinach od 7.00 do 15.00 lub innych ustalonych telefonicznie.

Zapraszamy osoby zatrudnione w działach kadr i księgowych, firm delegujących pracowników za granicę, przedsiębiorców prowadzący działalność poza granicami kraju, właścicieli i pracowników biur rachunkowych na szkolenie:

pt. „Delegowanie pracowników do pracy poza granicę kraju”

W dniu 13.01.2015 roku przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców, pracowników firm, księgowych  pt. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2015”. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rzeszutek: doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka w zakresie prawa handlowego, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W dniu 14.01.2015 roku odbyła się zabawa karnawałowa na Oddziale Opieki Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Organizatorem zabawy była Pani Sandra Krowicką pełniąca usługi wolontariatu w ramach umowy współpracy zawartej przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie.

Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników firm, księgowych na szkolenie:
pt. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2015”
które odbędzie się 13 stycznia 2015 roku
w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:30-16:00.

W dniu 09.11.2014 roku zakończył się bezpłatny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Miasta i Powiatu Ostrzeszowskiego którego celem było przybliżenie idei  ratowania życia ludzkiego oraz odpowiedzialności i poprawnego zachowania się w sytuacji stresogennej jaką jest wypadek.Projekt pod tytułem: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” zorganizowany został w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Organizacja kursu cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6 Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

Podczas imprezy swą premierę będzie miał prowadzony przez Juliana Redondo Bueno (Chef Julek y sus locuras) telewizyjny program kulinarny „Kolej Na Wielkopolskie Smaki". Podczas pokazów livecooking'u Julian przygotuje też dla Was wyjątkowe polsko-hiszpańskie dania, które gotował w programie z najlepszych, regionalnych składników. Oprócz tego przez cały dzień towarzyszyły będą nam degustacje świetnych produktów wielkopolskich producentów.

Strony