Jesteś tutaj

Szkolenie: pt. „Zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Zapraszamy pracowników zatrudnionych w dziale kadr, księgowych, właścicieli firm zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców, właścicieli biur rachunkowych na szkolenie: pt. „Zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” które odbędzie się 18 marca 2016 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.
Cena szkolenia: 280,00 zł brutto/ pierwszy uczestnik szkolenia,  250,00 zł brutto / drugi i kolejny uczestnik szkolenia
W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program szkolenia dostępne są na stronie www.socp.info.pl oraz w biurze Stowarzyszenia OCP.

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2016 r. do godziny 15.00

                                 Zapraszamy !