Strona główna

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zatrudniali osoby fizyczne, muszą sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Na przesłanie ich do urzędu skarbowego mają tym razem czas do 1 lutego 2021 r. Wypełniając deklaracje trzeba pamiętać o podaniu poprawnego numeru PESEL lub NIP pracownika. Podczas rozliczania za 2020 r. przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, by korzystać z aktualnych wzorów formularzy za 2020 r.:
 PIT-11 – wersja 26,
 PIT-R – wersja 20,

Podatnicy rozliczający swoje dochody z najmu w formie ryczałtu powinni pamiętać o zmianie terminu składania PIT-28 za rok 2020 – można to zrobić od 15 lutego do 1 marca 2021 r. Rozliczający się według skali podatkowej składają PIT-36 na dotychczasowych zasadach (do końca kwietnia 2021 r.). Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne zasady według skali podatkowej.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Leonarda Bargendy Członka Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie,  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Konferencja  odbędzie się 10 listopada w godzinach 10:00 - 12:00, na platformie ZOOM.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie,  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Konferencja  odbędzie się 29 października  w godzinach 10:00 - 12:30, na platformie ZOOM.

Od 24 września przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, mogą składać wnioski o wsparcie, za pomocą instrumentów przygotowanych w ustawie dot. Polityki Nowej Szansy. Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że można składać Wnioski o pożyczkę obrotową. Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach.

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie – działająca w ostatnim czasie 3 razy w tygodniu – została wstrzymana do odwołania. Od tego tygodnia klienci mogą korzystać wyłącznie z form zdalnego kontaktu z urzędem. Numery uruchomionych telefonów oraz adres e-mail można znaleźć na www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Dla osób, które chciałyby złożyć pisma lub deklaracje w formie papierowej (bez potwierdzenia wpływu), przed wejściem do urzędu wystawiona została urna na dokumenty.

Masz plan na rozwój swojej firmy jednak brakuje środków na ten cel? Stwórz szansę na realizację swoich planów! Skorzystaj z bezzwrotnych dotacji!
 W najbliższym czasie na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czeka kilkanaście konkursów dotacyjnych na terenie całego kraju.
Między innymi:
KONKURS REGIONALNY - PRZYKŁAD:
TEMAT: Wsparcie przedsiębiorczości
ZASIĘG:
- województwo wielkopolskie
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- mikro, małe i średnie firmy
NA CO:

Strony