Strona główna

Informujemy, że od lipca 2024 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości będzie możliwość wynajęcia 182 m2 powierzchni .

Kontakt 502 320 405 lub 508 355 590

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej usługi w zakresie sporządzania rocznych zeznań podatkowych PIT za 2023 rok i ich wysyłkę drogą elektroniczną.

 

Kontakt:

ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 730 17 31, 502 320 405

e-mail: sekretariat@socp.info.pl

 

W dniu 14 września 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie działań proeksportowych polskich małych i średnich firm – „Promocja marki innowacyjnych MSP” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Nabór potrwa do 30 listopada 2023.
W ramach programu małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 50% dofinansowania do następujących działań:

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż od 4 września 2023r. w ramach projektu pilotażowego "Czas na Młodych" zostaje uruchomiony Punktu doradztwa dla młodzieży.
  Z usług punktu mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w tut. urzędzie pracy w wieku do 30 roku życia.
  Punkt znajduje się w siedzibie PUP na II piętrze, pok. 215.
  Punkt będzie czynny: poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00 - 15:00; wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00
  .

  Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że został wyczerpany limit środków na Pożyczkę Obrotową. 

  Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Forum Przedsiębiorczości MiG Ostrzeszów.
  Spotkanie podzielone będzie na cztery, około półgodzinne panele tematyczne wraz z przerwą kawową i czasem na zadawanie pytań oraz networking. Podczas spotkania poruszymy tematy takie jak:
  - faktoring;
  - zielona energia w biznesie;
  - sukcesja;
  - inwestycje w Strefie Ekonomicznej.
  Spotkania poprowadzą prelegenci z oddziału PKO BP, goście z Łódzkiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej oraz zaproszony prawnik.

  Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pragniemy życzyć pełnych radości i spokoju świąt. Niech ten czas będzie pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Dużo radości, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności, a także wiele sukcesów w nadchodzącym roku życzy Zarząd oraz Pracownicy Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.

  W dniu 22 listopada 2022 roku  Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości uczestniczyło jako Partner wraz z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. oraz Urzędem Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w konferencji „Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP i JST”.

  W piątek 16 września 2022 r. Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Lider Konsorcjum oraz Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Partner Konsorcjum podpisało 2 Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek: Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa dla przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego.

  Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 27 posiada wolne powierzchnie do działalności gospodarczej. Zainteresowanych prosimy o kontakt 502 320 405, 508 355 590

  Strony