Jesteś tutaj

Nabór wniosków o dofinansowanie działań proeksportowych polskich małych i średnich przedsiębiorstw

W dniu 14 września 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie działań proeksportowych polskich małych i średnich firm – „Promocja marki innowacyjnych MSP” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Nabór potrwa do 30 listopada 2023.
W ramach programu małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 50% dofinansowania do następujących działań:

  • Udział w targach w charakterze wystawcy (w tym m.in. : koszty wynajmu i zabudowy stoiska, podróż pracowników, transport eksponatów). Wykaz kwalifikowalnych imprez targowych zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru.
  • Wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego w czasie trwania misji (koszty podróży, koszty wejściówek na targi);
  • Kampanie promocyjne.
Najważniejsze zasady programu, które zostaną omówione na spotkaniu informacyjnym:
  • Warunki, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo i  jego produkty, aby móc skorzystać z dofinansowania;
  • Kryteria oceny projektów, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę budując zakres projektu;
  • Działania, na które można uzyskać dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków;
  • Ważne informacje, dotyczące zasad opracowania wniosku i realizacji projektu. 
Dodatkowe informacje:
W spotkaniu weźmie także udział Matteo Montanari, specjalista ds. internacjonalizacji włoskiej firmy DT Consult, który przekaże podstawowe informacje nt:
  • Stanu włoskiej gospodarki oraz branż, w których polskie produkty i usługi mogą być konkurencyjne;
  • Zasad współpracy z przedsiębiorcami z Włoch – zwyczaje, różnice kulturowe, ogólny savoire-vivre, ułatwiający relacje.
Kontakt: e-mail: een@inkubator.kalisz.pl tel.: 62 765 60 62

Prowadząca:

Beata Wieliczko- Od 2000 roku zajmuje się tematyką funduszy UE, do roku 2009 pracowała w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w obszarze projektów UE, od 2010 r. właścicielka firmy VN Consulting zajmującej się pozyskiwaniem funduszy UE dla przedsiębiorstw i instytucji, a także doradztwem w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy firmami z Polski i Europy, w szczególności z Włoch.

Członkini Rady Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej z siedzibą w Koninie.