Strona główna

Nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego - jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku.

Od kiedy pracownik jest chroniony?

Czy ZUS i NFZ będą wydawać interpretacje podobnie jak urzędy skarbowe?

Czy pracodawca, który nie jest pewien, jak postąpić w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będzie mógł wystąpić do ZUS-u lub NFZ o interpretację prawną i jeśli postąpi zgodnie z otrzymaną interpretacją, nie będzie ponosił żadnych kar i sankcji finansowych? Sejm uchwalił właśnie zmiany w przepisach.

Strony