Strona główna

Chodzi o to, aby wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była ustalana raz na rok, a nie zmieniała się co trzy miesiące, tak jak dzieje się to dzisiaj (art. 18 ust. 8 ustawy).

Wiązałaby się z tym zmiana podstawy wymiaru składek. Opłacane byłyby one od co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwotę tego ograniczenia oraz wynagrodzenia ogłaszałby minister pracy i polityki społecznej do końca poprzedniego rok.

Nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego - jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku.

Od kiedy pracownik jest chroniony?

Czy ZUS i NFZ będą wydawać interpretacje podobnie jak urzędy skarbowe?

Czy pracodawca, który nie jest pewien, jak postąpić w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będzie mógł wystąpić do ZUS-u lub NFZ o interpretację prawną i jeśli postąpi zgodnie z otrzymaną interpretacją, nie będzie ponosił żadnych kar i sankcji finansowych? Sejm uchwalił właśnie zmiany w przepisach.

Strony