Jesteś tutaj

SZKOLENIE ZMIANY PODATKOWE 2017

Zapraszamy właścicieli firm, księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych na szkolenie
pt:
ZMIANY PODATKOWE 2017 które odbędzie się 11 grudnia 2017 roku  w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień w godzinach 09:00-15.00.
Cena szkolenia: 300,00 zł brutto/ pierwszy uczestnik szkolenia
280,00 zł brutto/ drugi i kolejny uczestnik szkolenia
W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Rzeszutek – właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy zajmująca się na co dzień audytami podatkowymi, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka w zakresie prawa handlowego, wiedza i doświadczenie to wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.
Stowarzyszenie OCP nie przewiduje zmiany prowadzącego szkolenie. W razie jakiegokolwiek zdarzenia nastąpi zmiana terminu szkolenia natomiast prowadzący pozostanie bez zmian.
Cel szkolenia: na szkoleniu przedstawione zostaną zmiany w podatku VAT oraz podatku dochodowym które będą obowiązywać od 2018 roku oraz projekty zmian w ustawach o CIT i PIT.
Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.
Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program szkolenia dostępne są na stronie www.socp.info.pl oraz w biurze Stowarzyszenia OCP.
Program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb zgłaszających. W takim przypadku prosimy o wpisanie na formularzu zgłoszeniowym zagadnień jakie wykładowca powinien omówić szczegółowo lub dodatkowo.

Na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia 2017 r.  do godziny 15.00

Kontakt:
Małgorzata Dyla
Tel 62 730 17 31
e-mail: sekretariat@socp.info.pl