Jesteś tutaj

Komunikat o błędzie

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 46 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 47 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 48 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 49 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 50 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).

Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowelizacja podpisana

 

Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowelizacja podpisana
Wzmocnienie funkcji kontrolnych PFRON, częściowa zmiana zasad wypłacania oraz wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – to najważniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podpisanej 10 sierpnia 2012 r. Nowelizacja zakłada rozszerzenie kompetencji kontrolnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz będzie mógł przeprowadzać postępowania sprawdzające i kontrole w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach dotyczących miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia kosztów pracy. Kompetencje Funduszu zostaną rozszerzone także o możliwość przeprowadzania kontroli u sprzedającego lub nabywcy ws. prawidłowości realizacji art. 22 ustawy o rehabilitacji, czyli przepisów dotyczących dokonywanych przez firmy i instytucje państwowe wpłat na konta PFRON. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, według której dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika będzie przysługiwać pracodawcy jedynie w przypadku przekazania pieniędzy na „konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych”. Nowelizacja przewiduje ponadto skrócenie o 4 miesiące okresu obowiązywania przepisu, na podstawie którego podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r. (1276 zł). Zmiana ma pozwolić na urealnienie wysokości środków otrzymywanych przez pracodawcę w relacji do faktycznie ponoszonych kosztów. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.