Jesteś tutaj

Komunikat o błędzie

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 46 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 47 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 48 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 49 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 50 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).

Odwołanie pracownika z urlopu

 
Odwołanie pracownika z urlopu
 
Gdy pracownik musi przesunąć swój wypoczynek z uwagi na potrzeby szefa, ma prawo do zwrotu tych wydatków, które poczynił w bezpośrednim związku z planowanym wolnym. Decyzja o wezwaniu pracownika z urlopu do pracy bądź zmiana jego planów wypoczynkowych może okazać się kosztowna. Firma musi mu bowiem oddać wydatki bezpośrednio związane z przerwaniem lub odwołaniem z wakacji. Dla celów właściwego oszacowania wysokości zwrotu potrzebne są faktury dokumentujące poniesione przez podwładnego nakłady. W razie ich braku  dopuszcza się możliwość zastosowania reguł obowiązujących przy liczeniu należności wypłacanych za podróże służbowe.
Celowe i nieuzasadnione niezastosowanie się podwładnego do nakazu wcześniejszego powrotu do pracy może ponadto skutkować oprócz kar porządkowych, rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, a nawet w trybie natychmiastowym. Przy czym każdorazowo trzeba dokonać analizy konkretnego przypadku, oceniając stopień zawinienia pracownika i konsekwencje, jakie pociągnęło za sobą zignorowanie polecenia szefostwa.
Pracownik ma prawo domagać się oddania mu jedynie tych wydatków, które w sposób bezpośredni powiązane są z faktem przerwania urlopu. Nie powinien więc liczyć na odzyskanie wszystkich wydatkowanych kwot. Rekompensata takich kosztów może obejmować również te związane bezpośrednio z niewykorzystaniem urlopu przez rodzinę pracownika, jeżeli zmuszona została ona do przerwania swego wypoczynku i przedwczesnego powrotu do domu.
Otrzymany przez pracownika zwrot kosztów bezpośrednio wiążących się z przerwaniem urlopu nie stanowi dla niego korzyści majątkowej. Pełni on bowiem funkcję odszkodowawczą za utraconą możliwość wypoczynku i z tego powodu nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu.
Zwolniona z obciążeń podatkowo-składkowych jest także refundacja bezpośrednich wydatków w sytuacji, gdy pracownik na skutek polecenia służbowego nie uda się na zaplanowany urlop.  Podstawą wymiaru składek na ZUS są przychody w rozumieniu przepisów podatkowych. Skoro zwrot nie jest takim przychodem, to ani do celów podatkowych, ani składkowych.