Jesteś tutaj

Parametry Jednostkowej Pożyczki

Parametry Jednostkowej Pożyczki

  • Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi 400 000,00 PLN.
  • Nie jest wymagany wkład własny Ostatecznego Odbiorcy w wydatkach Jednostkowej Pożyczki
  • Okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 48 miesięcy (4 lata) od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki
  • Karencja w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki może wynieść 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki

 

Preferencje

  • w ramach Instrumentu Finansowego preferowane będą Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom mającym swoje siedziby na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI): „Miasta średnie tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze” (tj. 7 miast: Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów) oraz OSI: „Obszary zagrożone trwałą marginalizacją” (tj. 13 gmin: Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek, Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek), wyznaczonych na poziomie krajowym i ujętych w  Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.
  • Preferencje związane z Jednostkowymi Pożyczkami, udzielane Ostatecznym Odbiorcom z obszarów preferencji których polegają na wydłużeniu karencji w spłacie Jednostkowej Pożyczki, o maksymalnie 3 miesiące (czyli do 9 m-cy), przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki,
  • wydłużeniu okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, o maksymalnie 12 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Jednostkowej Pożyczki (czyli do 60 m-cy),
  • braku dodatkowej odpłatności,  czyli podwyższenia oprocentowania  o 0,5 %.
  • Preferencje, o których mowa powyżej, mogą występować łącznie w ramach jednej Jednostkowej Pożyczki.