Jesteś tutaj

Członkowie Stowarzyszenia

 
 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody służą wspomaganiu działalności statutowej.