Jesteś tutaj

Dodatkowe informacje

DODATKOWE INFORMACJE

  • PF nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Pożyczki.
  • Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych oraz kosztów innych, niezbędnych działań PF spowodowanych niewywiązywaniem się przez Pożyczkobiorcę z warunków Umowy Inwestycyjnej.
  • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Wnioskodawca.
  • W przypadku, gdy zapotrzebowanie na pożyczki przewyższy wartość dostępnych środków (Limit Pożyczki Rozwojowej), PF zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia lub umieszczenia ich na liście rezerwowej.