Jesteś tutaj

Komunikat o błędzie

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 46 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 47 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 48 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 49 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 50 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).

Warunki udzielenia pożyczki

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • Warunkiem udzielenia Pożyczki jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności pożyczkowej oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty Pożyczki.
 • PF ocenia zdolność pożyczkową na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załączonymi dokumentami.
 • Pożyczki udzielane są po ustanowieniu zabezpieczeń.
 • Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:

obligatoryjnie :

 • weksel własny in blanco

oraz inne uzgodnione z Pożyczkobiorcą zabezpieczenia, którymi mogą być w szczególności:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 • blokada środków na rachunkach bankowych wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 • poręczenie instytucji finansowych
 • kaucja pieniężna,
 • inne równoważne zabezpieczenie majątkowe – prawnie dopuszczalne zaakceptowane przez PF

 Ustanowienie zabezpieczenia spłaty Pożyczki jest obowiązkowe i stanowi warunek udzielenia Pożyczki.