Jesteś tutaj

Komunikat o błędzie

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 46 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 47 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 48 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 49 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null w template_preprocess_views_nivo_slider_view() (linia 50 z /home/klient.dhosting.pl/kallosz/socp.info.pl/sites/all/modules/views_nivo_slider/views_nivo_slider.module).

Przeznaczenie pożyczki

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.
Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy w ramach Jednostkowej Pożyczki.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe:

  • dla Pożyczki o wartości do 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki,
  • dla Pożyczki o wartości powyżej 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 25% Pożyczki,

przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Rozwojowej więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł.

W przypadku udzielenia Ostatecznemu Odbiorcy więcej niż jednej Jednostkowej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.