Jesteś tutaj

Pomoc de minimis

header

Jednostkowe Pożyczki Rozwojowe  oferowane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego mogą być udzielane  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w przypadku: