Jesteś tutaj

Przeznaczenie Pożyczki Rozwojowej

header

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Projektu JEREMIE 2 można przeznaczyć na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowanie rozszerzenia działalności,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów,
 • inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy.

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Projektu JEREMIE 2 NIE MOŻNA przeznaczyć m.in. na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.

Przykładowy wykaz znajduje się na Liście sektorów wykluczonych.

 Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki.