Jesteś tutaj

Parametry Pożyczki Rozwojowej

header

  • wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi od 100.000,01 PLN do 400.000,00 PLN,
  • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany,
  • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, jednak nie później niż do dnia 30.09.2018 roku,
  • maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej nie może być dłuższy niż 84 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej,
  • maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej,
  • oprocentowanie preferencyjne od 1,00 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji,
  • zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel własny in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą),
  • weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.