Jesteś tutaj

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek

header

Z Projektu JEREMIE 2 może skorzystać przedsiębiorca:

  • będący lub zamierzający być mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem – według Definicji MŚP,
  • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą lub deklarujący chęć prowadzenia działalności gospodarczej w województwie wielkopolskim,
  • cel projektu, który chce finansować z Projektu JEREMIE 2 nie dotyczy PKD wskazanych w Liście sektorów wykluczonych,
  • nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  • nie jest wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
  • nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
  • nie posiada historii kredytowej.

O Jednostkową Pożyczkę Rozwojową mogą ubiegać się również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z tym, że Umowa Inwestycyjna może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.