Jesteś tutaj

Pożyczka Rozwojowa dla województwa dolnośląskiego

W piątek 16 września 2022 r. Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako Lider Konsorcjum oraz Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Partner Konsorcjum podpisało 2 Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek: Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa dla przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. W związku z tym informujemy, że w dniu 22 wrzesnia 2022 roku  rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.