Jesteś tutaj

Zamknięcie wszystkich kont przedsiębiorców na portalu CEIDG.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o zamknięciu wszystkich kont przedsiębiorców na portalu CEIDG. To właśnie ten portal od lat służył do elektronicznego zgłaszania zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W połowie grudnia konta wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zostały przeniesione do nowego rządowego portalu Biznes.gov.pl, który od tej pory udostępniał będzie setki urzędowych usług on-line z jednego miejsca. Celem uruchomienia nowego Konta Przedsiębiorcy jest połączenie wszystkich usług i spraw urzędowych on-line w ramach jednego portalu i stopniowe przenoszenie do niego kolejnych usług dostępnych do tej pory z poziomu różnych stron internetowych. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, już teraz nowy portal umożliwia załatwienie ponad 300 różnych spraw urzędowych, a ich ilość ma w przyszłości jeszcze wzrosnąć. W ramach nowego Konta Przedsiębiorcy na portalu Bizes.gov.pl, można będzie nie tylko założyć i zamknąć działalność gospodarczą, ale również wprowadzić on-line wszelkie zmiany do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Konto umożliwia również Przedsiębiorcy pobranie elektronicznego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT czy zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, nowa usługa będzie gromadzić w jednym miejscu całą historię spraw urzędowych załatwionych w przeszłości przez przedsiębiorcę. Nowe konto umożliwia również założenie skrzynki pocztowej do e-Doręczeń i zarządzanie korespondencją urzędową otrzymywaną wyłącznie w formie elektronicznej. Do nowego Konta Przedsiębiorcy można zalogować się na tej stronie.   Źródło informacji: https://zus.pox.pl/inne/zmiany-na-portalu-ceidg-konta-przedsiebiorcow-pr...