Jesteś tutaj

Wydłużono Tymczasowe Ramy Środków Pomocy Państwa

Zgodnie z decyzją KE wydłużono Tymczasowe Ramy Środków Pomocy Państwa (TRPP) do końca czerwca przyszłego roku (Komunikat Komisji - Szósta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19). Tym samym możliwe jest wydłużenie programów pomocowych przyjętych w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii.

Ponadto Szósta zmiana wprowadza szereg innych rozwiązań. Dlatego konieczne było przygotowanie pakietu projektów rozporządzeń krajowych, zachęcamy do zapoznania się z nimi już teraz:
1.Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  • Zmiana pułapów pomocy, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy na podstawie sekcji 3.1 Ram Tymczasowych.

2.Projekt Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  • Zmiana oprocentowania pożyczek udzielanych na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

3.Projekt Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  • Podniesienie wysokości pomocy jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy z 1,8 mln euro do wysokości 2,3 mln euro. Jednocześnie podniesiono pułap całkowitej pomocy jaka może być przyznana na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa lub akwakultury do wysokości 345 tys. euro oraz w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych do wysokości 290 tys. euro.

4.Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  • Zmiana oprocentowania pożyczek udzielanych na podstawie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.