Jesteś tutaj

E-Składka i Jednolity Plik Kontrolny - zmiany przepisów prawa dla przedsiębiorców

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła współpracę przy promocji kampanii pn. e-składka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przy promocji kampanii dotyczącej obowiązku przesyłania pliku JPK – VAT (Jednolitego Pliku Kontrolnego) z Ministerstwem Finansów. Celem kampanii dotyczącej. e-składki jest poinformowanie przedsiębiorców o zmianie w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Natomiast celem kampanii dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego jest szerokie poinformowanie mikroprzedsiębiorców o obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK do odpowiednich organów, oraz zachęcenie do testowania tego rozwiązania już od października br. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w załacznikach.

Załączniki: