Jesteś tutaj

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego”

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w  BEZPŁATNYM projekcie „Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego”

RPWP.08.0200-30-0201/15

Projekt adresowany jest do osób:

 • BEZROBOTNYCH w tym bezrobotnych długotrwale,
 • powyżej 24 roku życia w wieku aktywności zawodowej,
 • z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • zgłaszających z własnej inicjatywy  potrzebę podniesienia kompetencji,
 • zamieszkujących województwo wielkopolskie.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU KOBIETY ORAZ OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, A TAKŻE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W ramach Projektu każdy Uczestnik weźmie udział zarówno w szkoleniu językowym
jak i komputerowym

 • Szkolenie językowe z języka angielskiego:

- 240h szkoleniowych – poziom A1-A2 lub B1-B2,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- egzamin zewnętrzny VCC,
- certyfikat potwierdzający zdobyty poziom biegłości językowej.

 • Szkolenie komputerowe ECDL PROFILE:
  - 80h szkoleniowych – poziom A lub B,
  - egzamin zewnętrzny,
  - certyfikat potwierdzający zdobycie określonych umiejętności przez Uczestnika Projektu.

Zapewniamy:
- profesjonalną kadrę trenerską
- podręczniki
- materiały szkoleniowe
- sale szkoleniowe
- zwrot kosztu dojazdu

Organizatorem Projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Kontakt:
Tel.: 537 431 895
E-mail: ajerzmanowska@pretender.pl
Strona internetowa: www.mcdk.info.pl